دانلود کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta

[ad_1]

این کتاب به دانش برنامه ریزی می پردازد که می تواند از تجربه افراد فقیر شهری که اغلب تحت تأثیر سیل قرار دارند ، به دست آورد. علاوه بر این ، این مطالعه رابطه بین تجزیه و تحلیل دنیای زندگی و برنامه ریزی سازگاری از طریق جامعه شناسی دانش را که نقش مهمی در تعیین مسیرهای سازگاری فقرای شهری دارد ، مطالعه می کند. این کتاب داده های تجربی را جمع آوری می کند ، تئوری برنامه ریزی انعکاسی را به شرایط واقعی تبدیل می کند ، برنامه ریزی جامعه را بررسی می کند و گفتمان سازگاری شهری را غنی می کند. سرانجام ، این یک مدل برنامه سازگاری را ارائه می دهد که می تواند به نفع دانشمندان ، پزشکان و تصمیم گیرانی باشد که مایل به ارائه برنامه های شناخته شده تر از نظر اجتماعی هستند.

[ad_2]

source link