دانلود کتاب Poop Feminism

[ad_1]

برای مدت زمان طولانی ، مانگای scat دامنه مردانه در نظر گرفته شده است. اما اکنون کمدین هایی مانند امی شومر یا راشل بلوم در حال طراحی نظرات و چارچوب تفسیر خود برای شوخ طبعی مدفوع زنان هستند. در شعار “فمینیسم استرن” ، گریگور بالکه خطوط معنایی این کمدی را با مایعات بدن ترکیب کرد تا خوانش های اصلی مردم را تفسیر کند و آنها را به عنوان خود زن تفسیر کند و یک وسیله مخرب جدید برای توانمند سازی است. در زنی که از نظر جسمی رفتار می کند ، در اینجا به عنوان یک چهره فرهنگی محبوب ظاهر می شود ، و تصویر فعلی را منعکس می کند ، و می تواند نابرابری شناخته شده بین جنسیت را از زاویه ای کاملا غیر منتظره اصلاح کند.

[ad_2]

source link