دانلود کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :

[ad_1]

این کتاب یکی از کنفرانس های اصلی در مورد خستگی ، شکستگی و یکپارچگی ساختاری (NT2F) را معرفی می کند. این مقالات به پنج موضوع تقسیم می شوند: عبارتند از: مکانیک خستگی و شکست سازه ها و مواد پیشرفته ؛ خستگی و شکستگی مخازن تحت فشار و خطوط لوله: خواص مکانیکی و یکپارچگی ساختاری جوشکاری ، اتصال و پیچ و مهره ؛ استرس باقیمانده و اثرات زیست محیطی تأثیر رفتار خستگی ؛ روش های شبیه سازی خستگی و شکستگی ، مدل های تجزیه و تحلیل و محاسبه.

[ad_2]

source link