دانلود کتاب Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management :

[ad_1]

این کتاب به 2 جلد و 6 قسمت تقسیم شده است. قسمت اول تجزیه و تحلیل داده های بزرگ است که شامل تحولات جدیدی در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، آمار ، هماهنگی و داده کاوی است ؛ قسمت دوم مدیریت سیستم اطلاعات است که شامل توسعه سیستم های اطلاعات بزرگ داده یا سیستم عامل های ابری است. قسمت سوم ، روش محاسبات داده های بزرگ است که شامل بهبود فناوری رایانه سنتی در پس زمینه داده های بزرگ است. قسمت چهارم تصمیم گیری عدم قطعیت است که شامل روش های تصمیم گیری با اطلاعات مختلف نامشخص مانند مبهم ، تصادفی ، خشن ، خاکستری و نامشخص است. قسمت پنجم الگوریتم هوشمند است. قسمت ششم امنیت داده ها است که به ویژه در محیط مدیریت مدرن جنبه مهمی دارد.

[ad_2]

source link