دانلود کتاب Proceedings of the Third International Afro-European Conference for Industrial Advancement — AECIA 2016 :

[ad_1]

کنفرانس توسعه صنعتی اروپای آفریقا (AECIA) متخصصان و محققان برجسته جوان از آفریقا ، اروپا و دیگر مناطق جهان را برای انتشار آخرین دستاوردهای حوزه های مختلف مهندسی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع می کند. این کتاب مقالاتی را از شماره سوم AECIA که از 21 تا 23 نوامبر 2016 در مراکش ، مراکش برگزار شده است ، جمع آوری می کند. این مقالات به موضوعات مهمی مانند سیستم های اتوماسیون ، فناوری ها و الگوریتم های هوشمند و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می پردازند. ) برنامه های کاربردی در مهندسی ، کنترل ، بهینه سازی و پردازش و مباحث مربوط به ساخت. بنابراین ، این یک راهنمای مرجع ارزشمند برای محققان ، دانشجویان و پزشکان در زمینه علوم و مهندسی کامپیوتر فراهم می کند.

[ad_2]

source link