دانلود کتاب Process Control : Theory and Applications

[ad_1]

کتاب مرجع را می توان در سطوح مختلف خواند ، بنابراین منبع قدرتمندی از اطلاعات می شود. این بیشتر جنبه های کنترل را معرفی می کند و می تواند به هر کسی کمک کند تا درک کاملی از تئوری کنترل و کاربردهای احتمالی ، به ویژه در مهندسی فرآیند داشته باشد.

[ad_2]

source link