دانلود کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :

[ad_1]

جلد سوم مروری بر مدیریت چرخه حیات محصول (PLM) و جزئیات نقش مدیران در برنامه PLM را ارائه می دهد. این کتاب همچنین دلایل ظهور PLM ، دلیل بسیار مهم آن ، اصول استراتژی PLM و مراحل معمول در طرح PLM را توضیح می دهد. در طول کتاب ، نویسنده مثالها و مطالعات موردی را نشان می دهد که نقشهای مختلف مدیران در برنامه PLM را نشان می دهد. این کتاب شامل تجربه جان استارک در همکاری با شرکت در بیش از 100 پروژه PLM است. این کتاب درک خواننده از PLM را گسترش می دهد و مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در اجرای PLM و دستیابی به عملکرد محصول در کلاس جهانی را در طول چرخه عمر محصول پرورش می دهد. این کتاب شرح مفصلی از PLM را برای خوانندگان اجرایی و همچنین دانش مورد نیاز برای هدایت یا مشارکت در برنامه های PLM را ارائه می دهد.

[ad_2]

source link