دانلود کتاب Progress in Vehicle Aerodynamics and Thermal Management : 11th FKFS Conference, Stuttgart, September 26-27, 2017

[ad_1]

این کتاب ها آخرین اطلاعات مربوط به توسعه اتومبیل جدید ، تکنیک های جدید یا بهبود یافته تست و روش های جدید یا بهبود یافته محاسبه را معرفی می کنند. سخنرانان از صنعت و دانشگاه هستند.

[ad_2]

source link