دانلود کتاب Project Management for the Built Environment : Study Notes

[ad_1]

این کتاب به معرفی دانش پایه مدیریت پروژه می پردازد که در محیط ساخته شده به ویژه در صنعت ساخت و ساز اعمال می شود. این سیستم از طریق مثالهای عملی سیستم دانش مدیریت پروژه (PMBOK) را نشان می دهد تا نحوه استفاده از اصول و مفاهیم مختلف مدیریت پروژه را در عمل نشان دهد. یادداشت های مطالعه ای برای دانشجویان صنعت ساختمان و متخصصان مشتاق مدیریت پروژه ارائه دهید. هر یک از این 13 فصل شامل مجموعه ای جامع از سوالات اصلاح شده است تا خوانندگان بتوانند در مورد آنچه آموخته اند تأمل کنند. این کتاب به معرفی کل محتوای مدیریت پروژه و همچنین چرخه عمر پروژه ، ذینفعان و سازمان می پردازد. این روند مدیریت پروژه و چگونگی اعمال این فرایندها برای ادغام ، دامنه ، زمان ، هزینه ، کیفیت ، منابع انسانی ، ارتباطات ، ریسک و مدیریت تدارکات را توضیح می دهد. این کار با اخلاق و رفتار حرفه ای در حرفه مدیریت پروژه به پایان می رسد.

[ad_2]

source link