دانلود کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth

[ad_1]

این کتاب نحوه غالب بودن زبان ذهنی در آموزش و پرورش و مدارس را بررسی می کند. نویسنده با انتقاد به برخی از ساختارهای اصلی آموزش ، مانند ذهن ، خود ، هویت ، عواطف ، هوش هیجانی ، انگیزه ، فرهنگ ، زبان و معنا و مبانی آنها در گفتمان روانشناسی می پردازد. نویسنده پیشنهاد می کند که بر این روانشناسی ها غلبه کنیم روشهای گفتمان. و عواقب آن را اصلاح کنید. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا از یک مفهوم سازی ثابت و ملموس به یک درک اجتماعی فعال تر از معنای آموزش روی آورند.

[ad_2]

source link