دانلود کتاب Publicly Funded Transport Research in the P. R. China, Japan, and Korea : Policies, Governance and Prospects for Cooperation with the Outside World

[ad_1]

این کتاب تحقیقات و نوآوری حمل و نقل را مورد بحث قرار می دهد و بر چشم انداز همکاری بین کشورهای مختلف تأکید می کند. به منظور ایجاد بنیانی برای این نوع همکاری ، کتاب ابتدا وضعیت موجود کشورهای مختلف را با تمرکز بر چین ، ژاپن و کره جنوبی توصیف می کند و روندهای اصلی فناوری و سیاست های نوآوری فعلی این کشورها را مشخص می کند و درباره اصلی آنها بحث می کند. مزایا و چالش ها. ایجاد همکاری بین آنها این کتاب نه تنها برای سه کشور مورد مطالعه بلکه برای محققان حمل و نقل ، م ،سسات تحقیقاتی و سازمان های حمل و نقل در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز یک منبع ارزشمند است. با ارائه یک عکس فوری از تحقیقات و سیاست های فعلی حمل و نقل ، موجب تبادل و همکاری بین کشورها می شود.

[ad_2]

source link