دانلود کتاب Pythonic Geodynamics : Implementations for Fast Computing

[ad_1]

این کتاب برای دانشجویان و محققان جوانی است که می خواهند یاد بگیرند از مدل های عددی برای حل مسائل ژئودینامیکی استفاده کنند. به عنوان راهنمای استفاده آسان و خودآموز ، خوانندگان برای تسلط بر بیشتر مطالب فقط باید زمینه اصلی حساب را بشناسند. دشواری کتاب به تدریج از طریق چهار قسمت مختلف افزایش می یابد. اولین مقدمه ای برای تکنیک های پایتون است که برای تجسم و اجرای محاسبات برداری لازم است. قسمت دوم یک مرور کلی است که شامل چندین نمونه از مکانیک کلاسیک است و از نمونه های کتاب های مقدماتی فیزیک استاندارد گرفته شده است. قسمت سوم به طور مفصل نحوه نوشتن لاگرانژی ، اویلر و ذرات را در کد واحد برای حل مشکلات مکانیک پیوسته خطی و غیرخطی شرح می دهد. سرانجام ، آخرین مورد به تکنیک های پیشرفته ای مانند کد درختان ، عناصر مرزی پرداخته و چندین کاربرد ژئودینامیک را نشان می دهد. کل این کتاب با هدف تشویق خوانندگان به یادگیری از طریق آزمایش و تجربه به جای تئوری ، پیرامون نمونه های متعددی از پایتون تنظیم شده است.

[ad_2]

source link