دانلود کتاب Rancher to the Rescue : A Clean Romance

[ad_1]

اگر او مزرعه را نجات داد
آیا او رویای خود را از دست خواهد داد؟
Zannah Worth به گرمی از مهمانان بازدید از مزرعه زیبا Eaglecrest استقبال می کند. شرکای جدید غیر منتظره ، نه خیلی زیاد. مشاغل خانوادگی در حال مبارزه ممکن است به پول نقد بردی گالاگر احتیاج داشته باشد ، اما او نمی تواند رهبری وی یا ایده های بزرگ او را تحمل کند. بردی قصد دارد سریع درآمد کسب کند و شرط بندی کند. خواسته های زانا و قلب قوی او – مهم نیست. گرچه آنها در سمت راست می مانند ، اما زانا امیدوار است که با هم پیش بروند ….
نویسنده پرفروش USA Today

[ad_2]

source link