دانلود کتاب Reasoning with Rough Sets : Logical Approaches to Granularity-Based Framework

[ad_1]

این کتاب با ایجاد چارچوبی مبتنی بر دانه دانه بودن ، به استدلال خشن می پردازد. ابتدا تئوری مجموعه های خشن به طور خلاصه معرفی می شود و سپس رابطه انتخاب شده بین نظریه مجموعه های خشن و منطق غیر کلاسیک از جمله منطق معین بررسی می شود. علاوه بر این ، یک چارچوب استدلال مبتنی بر دانه دانه توسعه داده است که در آن می توان اشکال مختلف استدلال را رسمیت داد. این کتاب تمام محققانی را که درگیر تحقیقات هوش مصنوعی ، پایگاه داده و / یا تحقیقات منطقی هستند ، جذب خواهد کرد.

[ad_2]

source link