دانلود کتاب Recruiting von Krankenhausärzten. Welche Kanäle eignen sich für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen? : Entwurf eines effektiven Personalgewinnungskonzepts

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد 2019 در زمینه رهبری و پرسنل – استخدام ، سطح: 1.7 ، دانشگاه صنعتی Kaiserslautern ، زبان: آلمانی ، چکیده: این سوال که از کدام کانال استخدام برای صدور آگهی های شغلی برای حل مشکلات بیمارستان استفاده می شود م isثر است مفهوم استخدام برای پزشکان شاغل در شلسویگ-هولشتاین. برای اینکه بتوانید پاسخی برای این سوال ارائه دهید ، ابتدا موضوع را در محدوده وسیع تری قرار دهید و جایگاه موضوع را در مدیریت بیمارستان و کمبود فعلی پزشکان مشخص کنید. گام بعدی بررسی وضعیت تحقیقاتی کانال های استخدام برای تبلیغات استخدام از دیدگاه مدیریت کارکنان عمومی و پزشکان خاص است. بر اساس این دانش نظری ، یک س researchال تحقیقاتی با مشکلات حادثه ای مطرح شد. برای پاسخ به این سالات ، پزشکان بیمارستان ایالتی اشلزویگ-هولشتاین مورد بررسی قرار گرفتند و به طور خلاصه تهیه و اجرای آنها توضیح داده شد. نتایج این نظرسنجی در ابتدا به انواع کانال های استخدام تقسیم شد. گام بعدی بررسی نتایج فردی یک کانال استخدام خاص و سپس بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر رفتار پاسخ است. سپس از این نتایج برای پاسخ به س questionsالات ، بحث و تفکر دقیق استفاده خواهد شد. سرانجام ، نتایج در یک مفهوم کوتاه برای توزیع آگهی های شغلی به پزشکان بیمارستان در اشلسویگ-هولشتاین خلاصه می شود.

[ad_2]

source link