دانلود کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance

[ad_1]

سرامیک های بازیافتی در بتن پایدار: ویژگی ها و عملکرد استفاده از مواد زاید جدید در صنعت ساخت و ساز به عنوان یک جایگزین پایدار و سازگار با محیط زیست به جای فن آوری های سنتی تولید سیمان است. این امر بخصوص بر استفاده از سرامیک های زاید به عنوان چسب و سنگدانه ها برای جایگزینی بتن متمرکز شده است. شامل شرح ارزیابی چرخه زندگی بازیافت ضایعات کاشی و سرامیک به صورت جایگزینی سنگدانه های ریز و درشت بحث در مورد عملکرد ریزساختار بتن پایدار ارزیابی عملکرد بتن پایدار در معرض دمای بالا و خوردگی طراحی شده برای مهندسین مواد ، شیمی و مهندسی و توسعه ساختمان ها این کتاب که توسط افراد دیگر در مواد نوشته شده است ، درک کاملی از مزایای استفاده از سرامیک های زاید برای تولید بتن پایدار را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

source link