دانلود کتاب Red & Green Quilts : 14 Classic Quilts with Enduring Appeal

[ad_1]

ترکیب قرمز و سبز یک پالت ماندگار است که در آثار کلاسیک غالب است. قرن ها پیش ، لحاف قرمز و سبز یادآور مرحله ازدواج یا انتقال زنان به لانه های خالی در خانه بود. زمان تغییر کرده است ، اما تحسین ترکیبات رنگ همچنان قوی است. با استفاده از فناوری مدرن ، 14 لحاف بی انتها توسط طراحان دیدنی که می شناسید و آنها را دوست دارید ، ایجاد می شود.Susan Archie Lisa Alexander Lisa Bonnie Pam Buda Betty Jokian Carroll Hopkins Sheryl Johnson Sandy Klopp Joe · Morton Laurie Simpson Edita Sittal Cullen Styles Corey Yod Paula Barnes و Mary Ellen Robinson

[ad_2]

source link