دانلود کتاب Red Dreams

[ad_1]

چیزی که همیشه درک دنبال کرده است کمال است. در عشق نیک ، او فکر کرد که آن را پیدا کرده است. اما ازدواج به ندرت کامل است. نیک لوند افسانه نیست ، بلکه شخصی است که مانند دیگران سرزنش می شود. رابطه درک با آنها روی سنگ است ، با تنهایی و تردید روبرو است ، که با مردی که در طول زندگی تحسین شده است ، بیگانه است. وقتی فهمید پسر عمویش در این شهر زندگی می کند ، جوانی به نام مایلز که هرگز نمی دانست دیگر وجود ندارد ، درک او را پیدا کرد. این دو نفر دوستی زیبایی را آغاز کردند ، که درک و بینش را برای درک فراهم می کرد. نیک در شرف جلب اعتماد دوباره درک ، رستوران Split ، زندگی محبوب خود در شهر و همه جاه طلبی هایش را رها می کند. یا این بزرگترین اشتباه زندگی آنها خواهد بود؟

[ad_2]

source link