دانلود کتاب Red Mother Vol. 1

[ad_1]

آخرین چیزی که دیزی قبل از خواب دیده بود ، کشیدن دوست پسرش به تاریکی است. پس از حمله ، او در بیمارستان بیدار شد و فهمید که چشمان وی به شدت آسیب دیده است و باید برداشته شود. دیزی با دیدن یک جفت چشم مصنوعی جدید ، شروع به دیدن چشمک زدن قرمز وحشتناک ، پر از چیزهای غیرمجاز کرد – و افراد دیگر ، دیزی باید رمز و رازهای پشت این چشم اندازها را حل کند زیرا آنها شروع به کنترل Live می کنند و او را به چیزی نزدیک می کنند او نمی فهمد … شاید این متعلق به این دنیا نباشد. نویسنده جرمی هاون (“قلمرو زیبا”) و هنرمند دنی لوکرت (“بازگشت”) یک سریال ترسناک وحشتناک ارائه می دهند که مخفی شدن در یک محیط خطرناک را بررسی می کند خطر و عواقب حفاری زیر سطح زمین برای یافتن حقیقت.

[ad_2]

source link