دانلود کتاب Red Shadows

[ad_1]

شان تمام زندگی اش را می شناسد. برای او ، او “برادر کوچک” بهترین دوست خود بوده است تا اینکه یک روز صبح ، وقتی او را در تخت خوابیده یافت ، مجبور شد که دیگر انکار جذابیت بین خود را متوقف کند. با این حال ، عشق ممکن است در زمان اشتباهی برسد زیرا شان فقط یک چیز را در نظر می گیرد: همراه با “سایه” و یک متحد غیر منتظره ، انتقام قتل خود و والدینش را می گیرد.

[ad_2]

source link