دانلود کتاب Redemption Ark

[ad_1]

در کتاب دوم سه گانه بازدارنده ، آلاستر رینولدز مرزهای داستان علمی تخیلی را شکست و “موقعیت خود را به عنوان یک رهبر در رنسانس اپرای فضایی علوم سخت تأیید کرد” (“هفته نامه ناشر”). در پایان قرن بیستم ، نسل بشر به حدی رشد کرده بود که به طور تصادفی مهارکننده هایی را به وجود آورد ، که اینها ماشین های کشتار بیگانه ای هستند که برای شناسایی و نابودی زندگی هوشمند استفاده می شوند. تنها امید بشر در بازسازی اسلحه های آخرالزمانی است که به طور مخفی ذخیره شده است – و یک خائن که کلاوین تصمیم گرفته است آنها را پیدا کند. اما جناح های دیگر می خواهند از این سلاح ها برای اهداف خود استفاده شود – سلاح ها به طور کامل دستور کار دیگری دارند …

[ad_2]

source link