دانلود کتاب Redesigning English

[ad_1]

“طراحی مجدد انگلیسی” کاملاً به روز شده ، کاربردهای ابتکاری انگلیسی ، از نسخه های خطی اولیه تا ادبیات پس از استعمار ، نوشتن خلاقانه و توسعه رسانه های جدید را بررسی می کند. تمرکز بر وضعیت زبان انگلیسی در مقیاس جهانی ، و از طریق توسعه مداوم آن ، بر زبان و اشکال بصری ارتباطات ، و همچنین هویت و مسائل سیاسی تأکید می کند. فصل های جدید این نسخه شامل موارد زیر است: چه چیزی زبان انگلیسی را به یک هنر تبدیل می کند؟ زبان آهسته ، نسخه خطی انگلیسی: ظهور شناخت بصری ، انگلیسی در جهانی جهانی شده.

[ad_2]

source link