دانلود کتاب Réflexions sur le transhumanisme : L'intersubjectivité et l'écosophie

[ad_1]

ترکیبی شدن انسانها و ماشین آلات ، موانع هویتی مربوط به زندگی مشترک احتمالی بین افراد طبیعی و مردان تقویت شده ، ایده مرگ برگشت پذیر در فرآیند انجماد و هشدارهای اولیه زیست محیطی ناشی از اشتیاق مصرف گرایانه افراد پست مدرن ، همه مشکلات است. که نمی توان در قرن 21 از آن جلوگیری کرد. این مضامین ارتباط جدیدی را با خرد ، اخلاق ، متافیزیک ایجاد کرده و به طور کلی دانش مجدداً ارزیابی شده و مفهوم هویت در همان زمان مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.

[ad_2]

source link