دانلود کتاب Reform als Textstrategie : Untersuchungen zum literarischen Œuvre des Johannes Meyer O.P.

[ad_1]

کانون این تحقیق ، فهرست ادبی نوشته های آلمانی و لاتین ناظران دومنیکن و تواریخ یوهانس مایر (1422 / 23-1485) است. براساس تجزیه و تحلیل پنج مجموعه متن مختلف ، این مجموعه ها در تاریخ سنتی به طور گسترده ای پذیرفته شده اند و ادبیات رهبانی مایر را به روشی نمایندگی نشان می دهند. دین و تاریخ فرهنگی ، اما اول از همه ، باید در متن “الهیات و الهیات” در اواخر قرون وسطی و سهم اصلی آن در ادبیات آلمان در قرن 15 قرار گیرد. یکپارچه سازی متن جدید ، کانونی است که انتظار می رود انگیزه و تمرکز بیشتری برای درک رابطه بین “اصلاح” و “اصلاح” ایجاد کند.

[ad_2]

source link