دانلود کتاب Refrigerators

[ad_1]

در یخچال ، خوانندگان اولیه مسلط می توانند علم ، مهندسی و فناوری موجود در یخچال را درک کنند. وقتی خوانندگان جوان این فن آوری مهم را می آموزند ، عکسهای پر رنگ و متن کامل با دقت توجه آنها را جلب می کند. این نمودار قسمتهای مختلف یخچال و فریزر را نشان می دهد و یک فعالیت فرصتی را برای کودکان فراهم می کند تا اکتشافات خود را گسترش دهند. کودکان می توانند از موتور جستجوی ایمن ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد یخچال و فریزر ، که وب سایت های مرتبط با سن را فراهم می کند ، استفاده کنند. یخچال همچنین مهارت های خواندن ، فهرست مطالب ، لیست های واژگان و فهرست ها را برای معلمان و والدین فراهم می کند. یخچال جامپ است! یکی از اصول کار؟ سلسله.

[ad_2]

source link