دانلود کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting

[ad_1]

در جهانی پر از انتظار ، همه ما می توانیم کمی ایمان داشته باشیم. این کتاب مستقیماً در مورد قلب انتظار برای والدین خوانده صحبت می کند ، اما همچنین ممکن است کسانی را که خود را در انتظار فصل بعدی زندگی می دانند تشویق کند. این قسمت در ابتدا توسط نویسنده به عنوان دفتر خاطرات نوشته شده است ، زمانی که او و شوهرش سخت برای تأسیس خانواده تلاش می کردند. این مجله اکنون کتابی پر از کتاب مقدس و امید است. سوخت رسانی به انتظار شما شامل داستان های شخصی دلخراش و شادی از ناباروری ، روند فرزندخواندگی ، رابطه با والدین بیولوژیکی و معجزات پزشکی است. این کتاب خوانندگان را تشویق می کند تا زمان انتظار را از گذر زمان به نماز عمدی ، ایجاد رابطه و شادی غیر منتظره تغییر دهند.

[ad_2]

source link