دانلود کتاب Regards sur le monde sibérien : Textes réunis et présentés par Christian Malet

[ad_1]

سیبری محل قضاوت بسیاری از مردم است و زبان آنها نشان دهنده حداقل چهار خانواده اصلی زبان نیست. سیبری جمع است ، بنابراین مردم تمایل دارند در مورد آن به صورت جمع صحبت کنند. متخصصان در رشته های مختلف ، قوم شناسان ، زراعت شناسان ، پزشکان ، خاطرات متناوب ، حکایات و مقالات دانشگاهی نیز این موارد متقاطع را برگزیده اند. این تصویر سیبری را نشان می دهد که هم ماندگار است و هم در حال تغییر است.

[ad_2]

source link