دانلود کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics

[ad_1]

در کنفرانس EADI در سال 1996 ، مقالاتی که در سمپوزیوم سیاست تجارت و تجارت جهانی منتشر شد ، روندهای جدید منطقه گرایی را از دیدگاه های مختلف از نهادهای مختلف بررسی کردند. آنها تأثیرات منطقه ای ، تأثیر خود بر سیاست ها و عملکرد کشورهای در حال توسعه و نهادهای اقتصادی بین المللی را در نظر گرفتند و سعی کردند آنها را از منظر تئوری اقتصادی و سیاسی توضیح دهند.

[ad_2]

source link