دانلود کتاب Régression

[ad_1]

پس از حملات ، جلیقه های زرد ، اعتصابات پی در پی و بحران های اقتصادی و اقتصادی مرتبط با Covid-19 ، فرانسه بیش از هر زمان دیگری تقسیم شده است و سخت ترین مبارزات ریاست جمهوری را در جمهوری پنجم تجربه می کند: به نظر می رسد کاندیدای پوپولیست ماری لای ماری لپنیون راهی خوب برای پیروزی باشید. انتخابات آلن که یک استاد بازنشسته دانشگاه ، ذهن باز و بین المللی است ، از این بحران اجتماعی رنج می برد. در مهدی ، دوستان و همسایگانش (به حق مورد تهدید قرار گرفت) و شانتال این کشف جدیدی برای مرد جوان است که عاشق پوپولیست ها شد .

[ad_2]

source link