دانلود کتاب Regressionsanalyse in der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung Band 2 : Komplexe Verfahren

[ad_1]

این کتاب درسی محتوای پیگیری شده “تحلیل رگرسیون جلد 1 اقتصاد تجربی و مطالعات اجتماعی” است این هدف برای دانشجویان و دانشمندانی است که نیاز به تجزیه و تحلیل داده ها یا ارزیابی انتشارات تجربه موجود در پروژه های تحقیقاتی دارند. تحلیل رگرسیون مهمترین روش برای مطالعه مسائل تجربی در اقتصاد و علوم اجتماعی است. در مقایسه با سایر کتابهای اقتصاد سنجی یا آمار ، نویسنده در جلوگیری از توضیحات ریاضی صرفه جویی می کند. تمام جوانب به صورت کلامی و گرافیکی توضیح داده شده اند. ساختار این فصل ها امکان مطالعه مستقل و بدون مشکل را فراهم می کند. گام به گام خوانندگان را با مراحل پیچیده تری آشنا کنید ، قبل از همه فصل ها مهمترین اهداف یادگیری و اصطلاحات کلیدی ارائه شده است. هر فصل با یک سری تمرینات شامل راه حل ها به پایان می رسد. از برنامه آماری SPSS ، Stata و عکسهای صفحه ای برای نشان دادن همه روش ها و آزمون های رگرسیون به روشی کاربردی استفاده کنید. س questionsالات دیگر به دست آمده از طریق برنامه ، برنامه Flashcard Springer Nature را به صورت رایگان بارگیری کنید و از سایر مطالب اختصاصی برای سنجش دانش خود استفاده کنید.

[ad_2]

source link