دانلود کتاب Regulation, Crime and Freedom

[ad_1]

عنوان کتاب برای اولین بار در سال 2000 منتشر شد: جان بریتوائیت (جان بریتوائیت) یک جرم شناس برجسته و دارای شهرت بین المللی برای تحقیقات در زمینه تنظیم و جهانی سازی است. این مجموعه شامل مهمترین و تأثیرگذارترین مقالات وی در دادگستری کیفری و مقررات تجاری است. این تعداد زیادی مقدمه دارد ، که مضمون وی را در مورد طراحی سیستم نظارتی توضیح می دهد تا آزادی او را به عنوان یک غیر غالب به حداکثر برساند.

[ad_2]

source link