دانلود کتاب Reimagining Capitalism in a World on Fire

[ad_1]

یک استاد مشهور دانشگاه هاروارد ، ارتدوکسی عامه را با پایگاه دانش جدید و راهی عملی برای نظامی که بنیان اخلاقی و اخلاقی خود را از دست داده ، واژگون کرد. سرمایه داری بازار آزاد یکی از بزرگترین اختراعات تاریخ بشریت است و همچنین مرفه ترین منبع جهان است. با این حال ، این موفقیت پرهزینه است. در حالی که ثروت به اوج خود می رسد ، سرمایه داری در آستانه نابودی زمین و تضعیف ثبات اجتماعی است. زمان عمل فشرده است. تحقیقات دقیق ربکا هندرسون در زمینه اقتصاد ، روانشناسی و رفتار سازمانی و همچنین سالها همکاری وی با شرکتهای سراسر جهان ، راه پیشرفت را به ما نشان داده است. او جهان بینی را که تنها هدف تجارت کسب درآمد و به حداکثر رساندن ارزش سهامدار است ، برطرف کرد. وی اظهار داشت که ما سرمایه داری را دوباره تصور نمی کنیم ، به طوری که این نه تنها موتور شکوفایی است ، بلکه سیستمی است که با واقعیت های محیطی ، تلاش برای عدالت اجتماعی و الزامات یک سیستم واقعاً دموکراتیک هماهنگ است. هندرسون درک عمیقی از چگونگی وقوع تغییرات دارد ، همراه با داستان های جذاب و عمیق ، این داستان ها اولین قدم را در تصور مجدد سرمایه داری برداشته اند و بینش روشنگری در مورد توسعه سرمایه داری به مردم ارائه داده اند. هندرسون نقش مهم دولت و بحث گسترده در مورد چگونگی توسعه دنیای مالی ، حکمرانی و رهبری را نیز با هم ترکیب می کند ، و یک پایه عملی برای حرکت در جهانی با چالش های بی سابقه و همچنین برای کسانی که می توانند این کار را انجام دهند فراهم می کند. فرد فرصتی نادر را فراهم می کند.

[ad_2]

source link