دانلود کتاب Reinsurance : London Market Practice

[ad_1]

این کتابچه راهنمای مفیدی برای هر کسی است که در بازار فعلی لندن درگیر است. از توسعه بیمه های اتکایی گرفته تا روش های استفاده شده ، از جمله روش های بیمه اتکایی ، قراردادهای حقوقی ، فرم نامه های بیمه نامه ، حسابداری ، مطالبات و حساب های نهایی ، متخصصان بیمه را از تمام جنبه های کل روش بیمه اتکایی هدایت می کند. از نمودارها ، جداول و نمودارها برای نشان دادن بسیاری از جنبه های عملکرد بیمه اتکایی استفاده می کند. ضمیمه کاملی شامل مثالهای اسناد ، متن جلد و اصطلاحات اصلی می شود.

[ad_2]

source link