دانلود کتاب Reinventing Religion : Beyond Belief and Scepticism

[ad_1]

بسیاری از ما ، چه طرفداران و چه منتقدین ، ​​معمولاً درباره دین فرضیاتی می گیریم. می توانیم فرض کنیم که دین عمدتاً مربوط به ایمان یا کارهای خیر است ، یا بیشتر به مسائل معنوی مربوط می شود تا مسائل مادی ، یا اندیشه و عمل دینی تا حدی ابدی است. پیتر مور معتقد است که چنین دیدگاهی تنها می تواند این واقعیت را پنهان کند که دین اساساً دنباله روی انسان برای انسان کامل شدن است. این استدلال روشنگرانه درک ما از ایمان را زیر سال برد و از اینکه دین باید چه در عمل و چه از نظر عقلی باز بماند تا خود را تغییر شکل دهیم ، سنتهای نادیده گرفته شده را دوباره کشف کنیم و راهی جدید برای پیشرفت پیدا کنیم. این کتاب با ظرافت و اشتیاق نگاشته شده است و به بحث درمورد اعتبار و هدف دین می پردازد.

[ad_2]

source link