دانلود کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi

[ad_1]

چگونه مهندسی گردشگری می تواند به ابزاری تعیین کننده برای تغییر شکل مقصدها برای جذب مشتری جدید تبدیل شود؟ امروزه با استفاده از ابزارهای مهندسی گردشگری ایجاد نشاط اقتصادی در منطقه امکان پذیر است. هوش اقتصادی همچنین یکی از ابزارهای قانونی است که می تواند مورد سال و بسیج قرار گیرد تا با تغییرات مختلف سازگار شود (مشتریان ، رفتار آنها ، اقتصاد (به ویژه دیجیتال) ، رقابت با مکان های دیگر (حتی آب و هوا) و …. . ) برای جذابیت بیشتر ، مقصد باید دائماً خود را از نو اختراع کند و تجربیات جدیدی را در اختیار گردشگران قرار دهد. مقصد اختراع مجدد نوآوری به خاطر اختراع است!

[ad_2]

source link