دانلود کتاب Rejoice in My Gladness : The Life of Tahirih

[ad_1]

“شادی شادی من” زندگی نامه ای از تحیریه ، یکی از صدای اصلی زنان در دهه 1800 است. این کتاب می گوید که او چگونه تدریس برابری بین زن و مرد را در ایران آغاز کرد ، که عمدتاً مسلمان بود و اینکه چگونه با صراحت و شهامت با نهادهای حاکم مرد پارسی روبرو شد. با تحقیق گسترده و مطالعه عمیق فرهنگ زندگی روزمره فارسی در قرن نوزدهم ، این توصیف معتبری از زندگی تحیریه است. تحیریه در آن زمان شاعر زن مشهور و یکی از برجسته ترین فمینیست ها بود. “شادی در شادی من” زندگی طاهیریح را از بدو تولد تا بزرگسالی روایت می کند که شامل وقایع مهمی مانند ازدواج ، تغییر بحث برانگیز به آیین بهائی و اعدام به دلیل اعتقادات و فعالیت ها است. خوانندگان خواهند دید که چگونه تحیریه به طور دائمی چهره حقوق زنان را تغییر داد زیرا او اولین زنی در تاریخ خاورمیانه بود که حجاب را قبل از یک مجلس مردانه برداشته است. هنگام اعدام ، آخرین سخنان وی به این صورت ثبت شد: “شما می توانید مرا هر جا که خواستید بکشید ، اما هرگز آزادی زنان را متوقف نخواهید کرد.”

[ad_2]

source link