دانلود کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France

[ad_1]

این کار درخواست تغییر در سیاست آفریقایی فرانسه است ، زیرا فرانسه از زمان تأسیس جمهوری پنجم ژنرال شارل دوگل این سیاست ها را اجرا می کند. اگرچه کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی نزدیک به 60 سال به استقلال رسیده اند ، اما آنها هنوز به استعمارگران سابق خود تکیه می کنند ، که همچنان به آنها دستورالعمل های خاص خود را برای منافع کلانشهر استعمار سابق می آموزند.

[ad_2]

source link