دانلود کتاب Relationslips : Life Together in a Falling-Apart World

[ad_1]

زندگی راهی برای برقراری ارتباط با مردم و برقراری ارتباط با دیگران است. اما چه اتفاقی می افتد که این روابط دچار افسردگی ، بخشش و اختلاف شوند؟ اسناد رابطه: زندگی مشترک در دنیای سقوط یافته بسیاری از ایده های رایج در مورد چگونگی اداره روابط سالم و آنچه خداوند در مورد زندگی در دنیای بی نظم می گوید را به چالش می کشد. آیا باید فقط بگذاریم زمان همه زخم ها را التیام بخشد ، یا اینکه بخوابیم به رختخواب برویم و یکدیگر را آتش بزنیم؟ اگر بخشیدن دیگران برای ما مشکل باشد ، آیا خداوند مورد بخشش ما قرار می گیرد؟ روابط لایک دارای حکایاتی صریح ، طنز ، شخصی ، پیشنهادهای عملی برای برقراری روابط عادی و درک صحیح از تعاملات سالم مبتنی بر کتاب مقدس است.بنابراین ، کتاب روابط پرفروش ترین کتاب امروز است.

[ad_2]

source link