دانلود کتاب Relativity: The Special and the General Theory

[ad_1]

آلبرت انیشتین بدون شک بنیانگذار فیزیک مدرن است. نظریه نسبیت وی مهمترین اندیشه علمی در دوران معاصر است. در این کتاب ، انیشتین از کمترین اصطلاحات ریاضی برای توضیح ایده ها و اصول اساسی نظریه هایی استفاده می کند که بر دنیایی که امروز در آن زندگی می کنیم تأثیر می گذارد. این محبوب ترین و مفیدترین گزاره سهم بزرگ اینشتین در دانش بشری است ، که با کتابهای بعدی در مورد نظریه نسبیت بی نظیر است. اینشتین در نظر دارد تا آنجا که ممکن است بینندگان دقیق نظریه نسبیت را از دیدگاه فلسفه علمی و وسیع به خوانندگانی که علاقه مند به تئوری هستند اما با ریاضیات آشنایی ندارند ، ارائه دهد. ابزار فیزیک نظری. نظریه نسبیت در قرن بیستم فیزیک و نجوم را غنی کرد.

[ad_2]

source link