دانلود کتاب Reliability and Optimization of Structural Systems : Proceedings of the 11th IFIP WG7.5 Working Conference, Banff, Canada, 2-5 November 2003

[ad_1]

این حجم نتیجه یازدهمین نشست کاری IFIP WG7.5 در مورد قابلیت اطمینان و بهینه سازی سیستم های ساختاری کانادا است. این جلسه بر روی روشها و کاربردهای قابلیت اطمینان ساختاری ، همچنین تحلیل ریسک مهندسی و تصمیم گیری متمرکز بود.

[ad_2]

source link