دانلود کتاب Religious Aspects of Hypnosis

[ad_1]

یک کتاب منحصر به فرد – اولین کتابی که درمورد محتوای کامل مذهبی هیپنوتیزم بحث می کند … – چگونه دین از هیپنوتیزم برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند – چگونه هیپنوتیزورهای پزشکی از اصول دینی در تجزیه و تحلیل و درمان بیماران استفاده می کنند.

[ad_2]

source link