دانلود کتاب Religious Ethics : Meaning and Method

[ad_1]

توصیف فراگیر و بدیع از افکار و رفتارهای اخلاقی ادیان جهان. اخلاق دینی نه تنها اشکال موجود اخلاق فلسفی را به کار می برد ، بلکه معنای حوزه را نیز تعریف می کند و با مقایسه سنت های دینی جهان ، روش تأمل اخلاقی منحصر به فرد و بدوی را پیشنهاد می کند. این کتاب بی نظیر که توسط دانشمندان و مربیان مشهور این رشته تألیف شده است ، رویکردی ابتکاری را ارائه می دهد ، نحوه همزیستی و اختلاف ادیان در امور اخلاقی را نشان می دهد و راهنمای عملی زندگی عقیدتی و اخلاقی است. روش نوآورانه این کتاب – تلفیق ابعاد توصیفی ، هنجاری ، عملی ، بنیادی و تأملاتی فرااخلاق این کتاب ابتدا وظایف اخلاق دینی را معرفی می کند و پنج بعد تأمل را با مقایسه مفاهیم خوب و بد ، سردرگمی و خرد ، حقیقت و توهم و آزادی و اسارت در زمینه های مختلف کلامی مقایسه می کند. راهنمای خوانندگان برای درک ، ارزیابی و مقایسه آموزه های اخلاقی و آداب و رسوم ادیان جهان اعمال رویکرد دانشگاهی منضبط در اخلاق دینی کاوش تفاوت بین اخلاق دینی و فلسفه اخلاقی ارائه یک روش که می تواند در انواع مختلف اخلاق مقایسه ای دین استفاده شود مقایسه سنت های دینی با پنج بعد تأمل اخلاقی و اخلاقی را روشن کنید. اخلاق دینی: معنا و روش ها به هر کسی که علاقه مند به رابطه دین و اخلاق در دنیای مدرن باشد کمک خواهد کرد ، از جمله کسانی که در مطالعات عمومی و مقایسه ای دینی ، دین و مطالعات دینی شرکت می کنند. اخلاق تطبیقی ​​و نظریه اخلاق.

[ad_2]

source link