دانلود کتاب Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century

[ad_1]

جان بودنار در پرس و جوهای شدید خود درباره رویدادهای عمومی ، به کشف داستانهای یادبودهای آمریکایی در قرن گذشته از ساخت بنای یادبود کهنه سربازان ویتنام تا گردهمایی های جامعه قومی تا جشنهای پیشگامانه پرداخت. افکار و نمادها. وی معتقد است که این شکل از آگاهی تاریخی لزوماً به حفظ گذشته ، بلکه برای حل مشکلات جدی سیاسی فعلی نیاز ندارد.

[ad_2]

source link