دانلود کتاب Remorse : A Christian Perspective

[ad_1]

اگرچه کلیسای مسیحی تفکر کلامی کاملی در مورد توبه خداوند در برابر گناه دارد ، اما بندرت به روابط بین فردی توجه می کند که مردم هنگام اشتباه با یکدیگر احساس پشیمانی می کنند. از قرن نوزدهم ، روانشناسان ، مردم شناسان ، فیلسوفان ، اخلاق شناسان ، دانشمندان و حقوقدانان کارهای مهمی را انجام داده اند که این امر در نحوه تفکر متکلمان در مورد توبه تأثیر داشته است. این کتاب با بهره گیری از سوابق کتاب مقدس و بینش دانشمندان معاصر ، سهم مسیحی جدید و منحصر به فردی را در درک مسیحیان از پشیمانی ارائه می دهد.

[ad_2]

source link