دانلود کتاب Remue-méninges chez les Grasky

[ad_1]

یک خانواده سرزنده ، خانواده گراسکی: پدر ، نقاش ، مادر ، محقق و فیلسوف ، پسر ، وقف آزمایش های علمی … دوست خانوادگی: ژول باداوره ، حیله گر ، باهوش ، باهوش ، هوادار مشاغل کوچک ، دلسوز. البته ، آدرین زیبا کمی در همه چیز تبحر دارد ، کمی همدست و بسیار نزدیک به ژول قدیمی خوب است. چه طوفان فکری در این خانه راحت بورژوازی!

[ad_2]

source link