دانلود کتاب Renaissance Thought and the Arts : Collected Essays

[ad_1]

این مقالات کلاسیک توسط مقامات مشهور رنسانس نوشته شده اند و آنها نه تنها شامل تخصص پل کریستلر ، انسان گرایی و فلسفه رنسانس ، بلکه همچنین تئوری های هنر رنسانس هستند. تمرکز این مجموعه بر روی موضوعاتی از قبیل یادگیری انسان گرایانه در اوایل رنسانس ، اندیشه اخلاقی انسان گرایانه ، انسان گرایی ، افلاطون گرایی ، گسترش موسیقی و یادگیری و سیستم هنر مدرن مربوط به دوره رنسانس است. نویسنده برای این مقدمه ، مقاله و متن جدید نوشت.

[ad_2]

source link