دانلود کتاب Rencontrer les hybrides : La vie et la mission d’ambassadeurs E.T. sur Terre

[ad_1]

این کتاب تجربیات زندگی هشت نفر و DNA ترکیبی بیگانه را بررسی می کند. آنها تحت هدایت خانواده ستاره ای آنها و سایر نهادها متعهد به انجام مأموریتی شخصی هستند که شامل توسعه دراز مدت آگاهی انسان و همچنین محافظت و تکامل حیات روی زمین در این لحظه حساس است. این کتاب براساس بیش از صد ساعت مصاحبه و گفتگو برای هر ماشین هیبریدی صدا دارد. دومی سفر شخصی خود را در کشف ، استعداد و لذت و دشواری وجود مضاعف گشودند. آنها خوانندگان را دعوت می کنند تا درک اساسی خود از واقعیت را گسترش دهند و روند تکامل خود را دنبال کنند. پدیده اختلاط به ما اجازه داده است که بیگانگان را بیش از هر زمان دیگری درک کنیم و پاسخ برخی از بزرگترین س humanالات انسانی را ارائه داده است.

[ad_2]

source link