دانلود کتاب Repentance and Forgiveness

[ad_1]

آشتی هسته اصلی ایمان مسیحی است. خدا با تجسم پسر ، صلیب عیسی ، معاد و تعالی محقق می شود: همه مردم جذب مسیح می شوند ، و به همین دلیل آنها جذب معاشرت با یکدیگر می شوند. بنابراین ، بشارت آشتی نیز ندای توبه و بخشش است و سپس بخشش در پی دارد. این جلد به بررسی مجدد این اساسی ترین ادعاهای مسیحی اختصاص یافته است. این مقالات در اصل در کنفرانس Pro Ecclesia 2017 منتشر شد و برای کمک به ما در درک مجدد آشتی به منابع کتاب مقدس بازگشت. نویسنده در مورد توبه و بخشش از زوایای مختلف س questionsالاتی را مطرح می کند: یهودیان ، کاتولیک های روم ، مسیحیان ارتدکس و پروتستان ها. آنها همچنین پیشینه فعلی ما ، اصطلاحاً “فرهنگ فنی” و اعمال توبه و بخشش را در نظر گرفتند.

[ad_2]

source link