دانلود کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945

[ad_1]

این یک افزودنی مهم برای تحقیقات مدرن آلمان است ، که جمهوری ویمار و رایش سوم را به عنوان یک پیوستار تلقی می کند ، و بدون دخالت انسان ، موضوعات دهه 1920 و 1930 را بررسی می کند. جان هیدن تاریخ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و مسائل کلیدی در روابط بین الملل را مطالعه کرده است. وی بر نقش سازنده ای که آلمان ممکن است قبل از هیتلر در اروپا داشته باشد ، تأکید کرد. مشکلات ساختاری کشور را تحلیل کنید ؛ اهمیت شخصیت و مسئولیت شخصی را در این دوره در نظر بگیرید ؛ و میراث رایش سوم را در آلمان پس از جنگ بررسی کنید. این کتاب سرشار از نشاط و ایده است و روشنفکران آن بسیار طولانی تر از طول نسبتاً متوسط ​​آن هستند.

[ad_2]

source link