دانلود کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire

[ad_1]

“از طریق Sumbal Mougou ، نویسنده با تأکید بر ریاکاری دیکتاتوری برخی از رهبران آفریقا ، به ایرادات جامعه مجازی تهمت زد. در حقیقت ، انتقاد شدید وی تنها بازتاب آگاهانه محیط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی کل جامعه آفریقا است. قهرمان اصلی Soumbala Mougou مردی است یک دیکتاتور بسیار حیله گر ، او در طول سلطنت خود همه را با لباس مبدل فریب می داد. Adama DAHICO تصوری بسیار تخیلی دارد و از شوخ طبعی به عنوان وسیله ای برای هماهنگی اجتماعی استفاده می کند. »GUINDO Dogolou ، استاد الفبای مدرن.

[ad_2]

source link